Danh mục sản phẩm

Lá nhíp

Quang Nhíp (Đĩa Nhíp)

Ruồi Nhíp (Bù Lon Rún)

Ắc Nhíp (Trục Ắc Nhíp)

Tăng Bua Thắng (Phanh Trống)

Bạc Thau Nhíp (Bạc Lót Nhíp)

Lọc Dầu - Lọc Nhớt - Lọc Gió

Tăng bua thắng

tang-bua-thang.jpg
Tăng bua thắng là chi tiết cực kỳ quan trọng trên ôtô, liên quan đến tính mạng con người và tài sản.

Tăng thắng ADM được sử dụng nguyên liệu đúng theo tiêu chuẩn quốc tế.
Cứng mà phải đảm bảo độ bám tuyệt đối. Khi chở nặng đi đường đèo dốc, phải sử dụng thắng nhiều, tăng bua ADM đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và tài sản của nhà xe.

Khuyến cáo nên dùng tăng bua chất lượng:

Nên sử dụng tăng bua ADM chất lượng. Nếu dùng tăng bua không chất lượng sẽ làm tăng bua dễ bể vỡ, hoặc chai , không đủ độ bám làm cho thắng không ăn, mất an toàn. Dễ xảy ra tai nạn cho người và tài sản


----------------------------------------------------------------
Hãy gọi cho chúng tôi theo số  (84-8)38918754 hoặc (84-8)988181777 hoặc liên lạc qua info@phutungotohoanglong.com.vn để cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn